Саопштење Управног одбора Српског биолошког друштва у вези са општинским такмичењем из биологије

На ванредној седници Управног одбора СБД одржаној 09.03.2016. је анализирана ситуација око недавно одржаног општинског такмичења из биологије за основне школе. Седници су поред чланова Управног одбора присуствовали и председник СБД проф. Јелена Кнежевић-Вукчевић и чланови Надзорног одбора СБД-а, проф. Др Боривој Крстић и др Станислава Стошић-Грујичић .
Управни одбор је закључио:

1. Да су тестови за општинско такмичење били непримерено тешки, неадекватни том нивоу такмичења и афирмацији квалитета рада ђака и наставника. Овакав вид тестова није у функцији популаризације биологије и залагања за биологију.

2. Свим учесницима општинског такмичења биће додељена признања за учешће на општинском такмичењу.

3. Сви учесници општинског такмичења имају право учешћа на даљим нивоима такмичења (окружном/градском).

4. Питања и задатке за градско такмичење неће састављати аутори тестова за општинско такмичење (проф. Др Јелена Станисављевић, Биолошки факултет, Београд и Драган Ђурић, професор биологије, Гимназија у Ваљеву).

5. Састав комисије за реализацију следећих нивоа такмичења из биологије за основне школе и ревизорског тима за праћење њиховог квалитета биће јавно саопштен одмах по избору од стране СБД. За даље такмичење важиће иста правила, а квалитет и ниво биће прилагођен том нивоу такмичења.

6. Све примедбе на квалитет и материјалне грешке у тестовима ће разматрати чланови Комитета за образовање СБД који могу у свој рад укључити и колеге професоре и наставнике, према сопственој процени. Рок за изјашњавање чланова Комитета за образовање је 7 дана.

Одлуком Управног одбора, у раду неће учествовати чланови Комитета за образовање проф. Др Јелена Станисављевић, Биолошки факултет, Београд и Драган Ђурић, професор биологије, гиманазија у Ваљеву, аутори тестова за општинско такмичење.
Управни одбор се извињава учесницима такмичења, њиховим наставницима и родитељима што њихов труд и залагање нису адекватно подржани и видљиви.
УО СБД ће у наредном периоду почети разговоре и активности на реорганизацији начина припреме и вођења такмичења за следећи период.

У Београду, 09.03.2016.

Проф. Др Јелена Кнежевић-Вукчевић,
Председник Српског биолошкг друштва

Др Душко Благојевић,
Председник Управног одбора Српског биолошког друштва