Слободне активности

Настава може да реализује само један део образовних-васпитно задатака, због чега се реализују слободне активности као саставни део образовно-васпитног рада у школи. Оне обухватају различите програмске садржаје који се одвијају ван наставних обавеза, у организацији школе и њеним просторијама. Овим активностима се задовољавају потребе и интересовања ученика, проширују моторичке способности, развија њихова међусобна сарадња и другарство.

 • Спорт: одбојка, кошарка, рукомет
 • Креативна радионица
 • Луткарска радионица
 • Ликовна радионица
 • Драмска секција
 • Рецитаторска секција
 • Млади историчари
 • Секција за програмирање
 • Саобраћајна секција
 • Рукометна секција
 • Посете музејима, галеријама, зоолошком врту, ботаничкој башти, учешће на Панчевачком карневалу, зимовање на Дивчибарама…