Визија школе

Визија школе јесте грађење заједнице у којој постојe једнаке шансе за све, међусобно уважавање, толеранција и поштовање различитости; развијање високог нивоа компетентности и сарадње међу свим учесницима васпитно-образовног процеса; развијање наставе која одговара најбољим интересима ученика, која им омогућава да развију своје потенцијале и у којој учествују са осећањем радости због откривања нових знања, способности и вештина; стварање лепог и функционалног простора који сваком пружа осећај добродошлице, сигурности и безбедности, али и који позива на учење, стваралаштво и откривање.