Тим за заштиту деце од насиља

  1. Саша Компар – стручни сарадник – координатор
  2. Слађана Ћургуз – директор – члан
  3. Јована Стевановић – проф.техничког васпитања – члан
  4. Мира Ћирковић – представник нижих разреда – члан
  5. Владимир Вемић – проф. физичког васпитања – члан
  6. Радованка Јаковљев – проф. физике – члан
  7. Мирко Зотовић – секретар – члан
  8. Сања Бугарин – родитељ – члан
  9. Сања Костић – представник ученичког парламента
  10. Славко Шаћировић – представник локалне самоуправе