Тим за заштиту деце од насиља

  1. Владимир Вемић – проф. физичког васпитања – координатор
  2. Саша Компар – стручни сарадник – члан
  3. Слађана Ћургуз – директор – члан
  4. Јована Стевановић – проф.техничког васпитања – члан
  5. Елизабета Шанта – представник нижих разреда – члан
  6. Милица Антић – секретар – члан
  7. Снежана Савић – родитељ – члан
  8. Јожеф Керекеш – представник Ученичког парламента
  9. Магдалена Бајић – представник локалне самоуправе