Мото школе и вредности које негујемо

мото школе:
УВАЖАВАЊЕ, САРАДЊА, РАЗЛИЧИТОСТ – НАША СНАГА

вредности које негујемо у школи