Распоред часова нижих разреда

Распоред часова нижих разреда за школску 2022/23. годину

 

Име и презиме Р
А
З
Р
Е
Д
Ч
А
С
ДАНИ У НЕДЕЉИ
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Елизабета Шанта

I-1

1 физичко и здравствено васпитање српски језик енглески језики српски језик енглески језики
2 српски језик математика физичко и здравствено васпитање математика физичко и здравствено васпитање
3 математика свет око нас српски језик свет око нас српски језик
4 ликовна култура музичка култура математика грађанско / верска настава математика
5 слободне активности ЧОС дигитални свет допунска настава
Оливера Воденичар  

 

II-1

 

1 српски језик математика физичко и здравствено васпитање српски језик физичко и здравствено васпитање
2 физичко и здравствено васпитање српски језик енглески језики математика енглески језик
3 математика свет око нас математика свет око нас српски језик
4 ликовна култура музичка култура српски језик слободне активности математика
5 допунска настава дигитални свет грађанско / верска настава ЧОС
Љиљана Лазаревић

III-1

1 српски језик математика српски језик математика српски језик
2 математика српски језик математика српски језик математика
3 музичка култура природа и друштво енглески језики природа и друштво енглески језики
4 физичко и здравствено васпитање ликовна култура физичко и здравствено васпитање верска настава физичко и здравствено васпитање
5 ЧОС слободне активности дигитални свет допунска настава
Мира Ћирковић  

IV-1

 

1 српски језик математика српски језик математика српски језик
2 математика српски језик математика српски језик математика
3 физичко и здравствено васпитање ликовна култура физичко и здравствено васпитање природа и друштво физичко и здравствено васпитање
4 природа и друштво енглески језик музичка култура енглески језик
5 пројектна настава слободне активности ЧОС верска настава допунска настава