Распоред часова нижих разреда

Распоред часова нижих разреда за школску 2021/22. годину

 

Име и презиме Р
А
З
Р
Е
Д
Ч
А
С
ДАНИ У НЕДЕЉИ
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

Оливера Воденичар

I-1

1 Српски језик Математика Енглески језик Математика Енглески језик
2 Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање
3 Математика Свет око нас Српски језик Свет око нас Српски језик
4 Музичка култура Дигитални свет Математика Грађанско / Веронаука Математика
5 ЧОС Ликовна култура Слободне активности Допунска настава
Љиљана Лазаревић  

 

II-1

 

1 Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика
2 Математика Математика Енглески језик Математика Енглески језик
3 Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Физичко и здравствено васпитање
4 Музичка култура Ликовна култура Српски језик Грађанско / Веронаука Српски језик
5 ЧОС Слободне активности Дигитални свет Допунска настава
Мира Ћирковић

III-1

1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Природа и друштво Ликовна култура Енглески језик Природа и друштво Енглески језик
4 Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5 Пројектна настава Слободне активности ЧОС Веронаука Допунска настава
Елизабета Шанта  

IV-1

 

1 Физичко и здравствено васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање
2 Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
3 Математика Природа и друштво Математика Природа и друштво Математика
4 Ликовна
култура
Музичка култура Енглески језик Грађанско / Веронаука Енглески језик
5 Слободне активности Пројектна настава ЧОС Допунска настава