Запослени

Директор школе:

Слађана Ћургуз

Секретар школе:

Мирко Зотовић

Педагог:

Саша Компар

Библиотекар:

Јасна Филипов

Наставници разредне наставе:
Оливера Воденичар
Елизабета Шанта
Мира Ћирковић
Љиљана Лазаревић
Јасмина Недић

Српски језик и књижевност:

Христина Пешић

Енглески језик:

Ивана Марковић
Репајић Љиљана

Италијански језик:

Ивана Филиповић

Математика:

Наташа Чикош Мандреш
Зинета Рашовић

Хемија:

Срђан Динић

Јованка Живојнов

Географија:

Адријана Каталинић Даждеа

Биологија:

Катарина Стојковић

Дајана Губеринић

Физика:

Драган Савичић

Радованка Јаковљев Лазић

Историја:

Сандра Спаловић

Душица Ђурђев

Ликовна култура:

Милица Илић

Музичка култура:

Весна Павлов

Физичко васпитање:

Владимир Вемић

Драган  Првулов

Благоје Копривица

Техника и технологија:

Љиљана Чука

Јована Стевановић

Информатика и рачунарство:

Наташа Чикош Мандреш

Веронаука:

Бојан Кошанин

Ненаставно особље:

Илиевски Маја
Ердеи Бисера
Трајковски Љиљана
Шпехар Ивица
Александра Петковић
Тијана Петров
Душица Богдановић