Запослени

Директор школе:

Слађана Ћургуз

Секретар школе:

Милица Антић

Педагог:

Саша Живојновић

Библиотекар:

Јасна Филипов

Наставници разредне наставе:
Оливера Воденичар
Елизабета Шанта
Мира Ћирковић
Љиљана Лазаревић

Наставник у продуженом боравку:
Катарина Жакула

Педагошки асистент:

Сања Стефановић

Српски језик и књижевност:

Христина Пешић

Енглески језик:

Ивана Марковић
Љиљана Репајић 

Италијански језик и грађанско васпитање:

Ивана Филиповић

Математика:

Наташа Чикош Мандреш
Зинета Рашовић

Хемија:

Јованка Живојнов
Срђан Динић

Географија:

Адријана Каталинић Даждеа

Биологија:

Катарина Стојковић

Физика:

Драган Савичић

Историја:

Сандра Спаловић

Душица Ђурђев

Ликовна култура:

Милица Илић

Музичка култура:

Весна Павлов

Физичко и здравствено васпитање:

Владимир Вемић

Немања Лугић

Техника и технологија:

Љиљана Новковић Чука

Јована Стевановић

Информатика и рачунарство:

Наташа Чикош Мандреш

Верска настава:

Бојан Кошанин

Ненаставно особље:

Маја Илиевски 
Бисера Ердеи 
Љиљана Трајковски 
Александра Петковић
Зоран Радешић
Милица Мојсиловић
Александра Живанов