Угледни час „Свети Сава“

            Поводом школске славе – Светог Саве учитељице Мира Ћирковић и Оливера Воденичар одржале су угледни час у циљу развијања поштовања према културној баштини, упознавања с ликом и делом Светог Саве, уочавања важности рада Светог Саве, оспособљавања ученика да доживe, разумеjу и тумаче Химну Светом Сави.

Час је почео мотивационом активношћу која активира ученике на више нивоа – гледање, слушање и дискусија о видеу „Песма о Светом Сави“ коју пева хор Колибри. Јасно је истакнут циљ часа и проверено његово разумевање. Ученици су гледали видео са анимираним филмом о животу Светог Саве и слушали текст „О Светом Сави“, након чега је уследила дискусија и анализа. Потом су ученици у групама радили на задатку који је од њих тражио да повежу илустрације из живота Светог Саве са текстом који су добили и који треба да прочитају. Завршни део часа био је резервисан за Химну Светом Сави – њено слушање, уз уважавање правила понашања, и анализу њеног значења.

Разноврсни облици рада (фронтални, индивидуални и групни), наставна средства (наставни листићи, илустрације на табли, пројектор и лаптоп за приказ видео материјала) и методе (монолошка, дијалошка, текстуална, демонстративна, илустративна, метода читања и писања, индуктивно – дедуктивна метода), као и повезивање градива различитих предмета (свет око нас, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура) омогућили су да ученици активирају разноврсна чула и развијају компетенције важне за образовање и свакодневни живот (комуникационе вештине, вештине сарадње, као и компетенције за целоживотно учење – конструирање знања, повезивање знања, решавање проблема).

Часу су, поред ученика првог и трећег разреда, присуствовале и две мајке, директорка, педагог, библиотекарка, педагошки асистент и учитељица у продуженом боравку.