Савет родитеља

Савет родитеља je саветодавно тело које:

  • Разматра успех ученика у учењу и владању
  • Разматра коришћење посебног фонда школе, донација
  • Разматра услове за остваривање ескурзија, излета и школе у природи
  • Разматра и друга питања утврђена статутом школе
  • Предлаже мере за унапређивање успеха ученика у учењу и владању
  • Предлаже мере за унапређивање услова рада школе

Савет родитеља има 9 чланова, тј. по једног представника сваког одељења.

Састав Савета родитеља у школској 2021/2022. години:

I-1 Јасмина Корица

II-1 Драган Ђорђевић

III-1 Санела Ердеи

IV-1 Вероника Лазић

V-1 Весна Мутавџић

VI-1 Светлана Сушић

VI-2 Ивана Медић

VII-1 Александра Живанов

VIII-1 Сања Бугарин

Савет родитеља je саветодавно тело које: Разматра успех ученика у учењу и владању Разматра коришћење посебног фонда школе, донација Разматра услове за остваривање ескурзија, излета и школе у природи Разматра и друга питања утврђена статутом школе Предлаже мере за унапређивање…