Примена ИКТ у настави и учењу

Информационо-комуникационе технологије постале су део свакодневног рада наставника. Користимо их за планирање рада, размену идеја, креирање материјала за рад, реализовање наставе (било да се она одвија у учионици или на даљину), стручно усавршавање, евалуацију свог рада и рада ученика.

Технологија има потенцијал да знатно обогати наставни процес кроз разноврсне облике учења и оцењивања, али треба имати у виду да она неће аутоматски обезбедити квалитет у образовању, већ је потребно да је имплементирамо у наш рад смислено и у циљу креирања подстицајне средине за учење.

У циљу промишљања о овој теми и међусобне размене идеја и искустава, креирана је ова страна на којој можете пронаћи линкове ка приручницима за примену информационо-комуникационих технологија у настави, корисним алатима за учење на даљину, готове припреме за дигиталне часове и ваннаставе активности, занимљиве илустрације градива, упутства за коришћење есДневника и друго.

Алати за учење на даљину

Припреме за дигиталне часове

Угледни часови и активности

есДневник

Видео ресурси

Симулације

Приручници

Самоевалуација