Кризне ситуације

Кризне ситуације и догађаји су, нажалост, саставни део живота сваке заједнице. Сведоци смо многих драматичних догађаја чије је превазилажење захтевало компетенције које превазилазе оно што смо као знање добили током школовања. Захтевале су да помажемо деци да се суоче са губицима, да одговоре на захтеве и да преброде тешке догађаје, а у исто време смо осећали да и нама самима треба подршка и помоћ.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH израдило је приручник „Психолошке кризне интервенције у образовно – васпитним установама“ као практичан водич за поступање у кризним ситуацијама и упутство како организовати живот и рад у образовно-васпитним установама након таквог догађаја.

Одређене смернице за запослене о начинима приступања ученицима у кризним ситуацијама израдили су и НВО „Psychosocial Innovation Network“ у сарадњи са Одељењем за психологију Филозофског факултета у Београду. Ове смернице обухватају начине на које можете повећати сопствене капацитете, како да приступите ученицима, њиховим реакцијама и осећањима, како да разговарате са њима о трауматичној ситуацији и одговорите на нека питања која ученици могу имати.

УНИЦЕФ је такође израдио приручник који се бави делотворном комуникацијом са децом у кризној ситуацији.

Министарство просвете, Министарство здравља и УНИЦЕФ креирали су приручник за наставнике о начинима бриге о себи током кризних ситуација.

Институт за педагошка истраживања објавио је препоруке за школску заједницу о начинима поступања у кризним ситуацијама.