Продужени боравак

За ученике 1. и 2. разреда организована је подршка у оквиру продуженог боравка. У боравку ученици имају подршку учитељице у учењу и раду на домаћим задацима, као и могућност да се баве различитим креативним и слободним активностима.

Циљеви и задаци

  • Оспособљавање ученика да сами организују рад и да активно учествују у процесу организације рада.
  • Развијање позитивних међуљудских односа кроз дружење, договарање и помоћ вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери.
  • Остваривање слободне дисциплине: дете је активно, али по засићењу може да промени активност.
  • Постављање и неговање правила понашања.
  • Омогућити ученицима што више боравка на свежем ваздуху и бављење физичким активностима које позитивно утичу на правилан развој и раст.
  • Развијање креативности ученика кроз ликовно и музичко стваралаштво и укључивање у разне изложбе, манифестације, обележавање разних датума итд.
  • Развијање културно-хигијенских навика ради очувања здравља.
  • Развијање одговорности, упорности, сналажљивости и доследности кроз израду домаћих задатака. Описмењавање ученика.

Ритам рада

Продужени боравак деце се одвија у две смене.

Када ученици иду после подне на наставу боравак се организује пре подне у периоду од 8.00 до 13.30 часова.

Када похађају наставу пре подне, у боравак иду од 11.30 до 15.00 часова.

Сатница рада

ПРЕ ПОДНЕ

 8.00 – 8.15  – пријем ђака у боравак

 9.15 – 9.45 – доручак у трпезарији

 9.45 – 11.30 – израда домаћих задатака

11.30 – 12.30 – активности ученика у слободном времену

12.30 – 13.00 – ручак у школској трпезарији        

13.00 – 13.30 – сређивање просторије у којој бораве

ПОСЛЕ ПОДНЕ

11.30 – 12.30 – боравак на отвореном простору или усмерене релаксирајуће активности у учионици

12.30 – 13.00 –  ручак у школској трпезарији

13.00 – 14.00 –  израда домаћих задатака

14.00 – 14.15 –  ужина

14.15 – 15.00 –  слободне активности