Мисија школе

Мисија школе јесте грађење сигурног и безбедног окружења у којем ће свако осетити уважавање, поштовање, разумевање, припадност и прихватање; развијање квалитетног образовно-васпитног рада кроз различите облике размене, сарадње и стручног усавршавања; организовање разноврсних и квалитетних образовно-васпитних активности којима се поштују различите потребе и могућности ученика и којима се они подстичу да у постизању резултата достигну свој максимум; уређење школског простора тако да он буди радозналост и подстиче на истраживање, али и ствара осећање припадности кроз одражавање културе заједнице и заједничких вредности.