Распоред часова виших разреда

Распоред часова виших разреда за школску 2021/22. годину

 

Разредни старешина Р
А
З
Р
Е
Д
Ч
А
С

ДАНИ У НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Владимир Вемић

V-1

П Грађанско васпитање
1 Музичко Математика Српски језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
2 Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Историја Српски језик
3 Математика Биологија Математика Енглески језик Физичко и здравствено васпитање
4 Италијански језик Српски језик Информатика Математика Српски језик
5 Српски језик Енглески језик Географија Биологија Италијански језик
6 Техника и технологија Веронаука
7
Наташа Чикош  

 

VI-1

 

П Веронаука Грађанско васпитање
1 Италијански језик Биологија Математика Биологија Италијански језик
2 Музичка култура Енглески језик Географија Енглески језик Физичко и здравствено васпитање
3 Српски језик Српски језик Техника и технологија Математика Ликовна култура
4 Математика Информатика Српски језик Географија
5 Историја Математика Историја Физичко и здравствено васпитање Физика
6 Физичко и здравствено васпитање Физика Српски језик
7

 

Зинета Рашовић  

 

VI-2

 

П Грађанско васпитање
1 Информатика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Физика
2 Српски језик Биологија Биологија Италијански језик
3 Италијански језик Енглески језик Географија Српски језик Географија
4 Историја Музичка култура Историја Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5 Физичко и здравствено васпитање Математика Математика Математика Српски језик
6 Математика Физичко и здравствено васпитање Веронаука
7 Физика
Сандра Спаловић

VII-1

П Веронаука
1 Српски језик Енглески језик Географија Српски језик Хемија
2 Хемија Српски језик Математика Математика Географија
3 Физичко и здравствено васпитање Математика Српски језик Физичко и здравствено васпитање Италијански језик
4 Историја Биологија Историја Биологија Физика
5 Математика Музичка култура Техника и технологија Енглески језик Физичко и здравствено васпитање
6 Италијански језик Информатика Ликовна култура
7 Грађанско васпитање Физика
Јована Стевановић VIII-1 П Веронаука
1 Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Историја Математика Географија
2 Математика Математика Српски језик Физичко и здравствено васпитање Физика
3 Историја Хемија Биологија Хемија Биологија
4 Српски језик Енглески језик Географија Енглески језик Италијански језик
5 Италијански језик Српски језик Математика Српски језик Ликовна култура
6 Физика Информатика Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
7 Грађанско васпитање