Распоред часова виших разреда

Распоред часова виших разреда за школску 2022/23. годину

 

Разредни старешина Р
А
З
Р
Е
Д
Ч
А
С
ДАНИ У НЕДЕЉИ
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Душица Ђурђев V-1 1 географија музичка култура историја италијански језик српски језик
2 српски језик математика математика биологија ликовна култура
3 математика енглески језик енглески језик српски језик
4 ЧОС српски језик српски језик грађанско / верска настава италијански језик
5 музичка култура биологија информатика физичко и здравствено васпитање математика
6 техника и технологија физичко и здравствено васпитање физичко и здравствено васпитање
7
Владимир Вемић  

 

VI-1

 

ЧОС
1 српски језик српски језик математика српски језик италијански језик
2 математика биологија историја италијански језик физика
3 историја музичка култура информатика географија математика
4 географија енглески језик енглески језик грађанско / верска настава физичко и здравствено васпитање
5 математика српски језик биологија ликовна култура
6 техника и технологија физика физичко и здравствено васпитање
7 физичко и здравствено васпитање
Наташа Чикош  

 

VII-1

 

1 хемија биологија техника и технологија физичко и здравствено васпитање информатика
2 физичко и здравствено васпитање српски језик географија математика
3 српски језик математика српски језик биологија физика
4 математика музичка култура математика енглески језик српски језик
5 географија енглески језик хемија грађанско / верска настава италијански језик
6 историја историја италијански језик ликовна култура
7 физика ЧОС физичко и здравствено васпитање

Зинета Рашовић VII2 П ЧОС
1 математика математика италијански језик математика математика
2 географија енглески језик српски језик физичко и здравствено васпитање српски језик
3 физичко и здравствено васпитање хемија техника и технологија хемија италијански језик
4 српски језик биологија географија ликовна култура
5 историја музичка култура историја грађанско / верска настава физика
6 информатика српски језик енглески језик биологија физичко и здравствено васпитање
7 физика
Сандра Спаловић VIII-1 1 физичко и здравствено васпитање информатика српски језик географија ликовна култура
2 хемија музичка култура италијански језик српски језик италијански језик
3 географија биологија историја физичко и здравствено васпитање српски језик
4 историја математика хемија биологија физика
5 математика српски језик енглески језик грађанско / верска настава физичко и здравствено васпитање
6 физика енглески језик техника и технологија математика математика
7 ЧОС