Упознајмо станишта – бринимо о њима

У оквиру пројекта „Упознајмо станишта – бринимо о њима”, користили смо таблет екране у настави биологије и упознали се са стаништима нашег града и њиховим разноврсним биљним и животињским светом.