ТРГОВИНА ЉУДИМА

Европски дан борбе против трговине људима обележава се 18.октобра.

Трговина људима је глобални феномен који погађа све земље, и оне које су неразвијене, као  и оне које су веома развијене и уређене.

Трговина људима подразумева продају и куповину, тј.држање неке особе у циљу њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог процеса (нпр. превоз, скривање, чување и сл.). До експлоатације увек долази и експлоатација се увек одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења и/или злоупотребом тешког положаја, отмицом или на неки други начин.Kада се ради о трговини децом, није важно које средство је употребљено, тј.говоримо о трговини људима иако није било елемената претње, принуде, злоупотребе положаја и слично. Такође, пристанак жртве на експлоатацију не мења чињеницу да се ради о трговини људима и да је то кривично дело.

Циљ трговине људима је остваривање зараде (или неке друге користи) кроз експлоатацију, било да се ради о сексуалној експлоатацији, принудном раду, принудном просјачењу, принуди на вршење кривичних дела, илегалном усвојењу, принудним браковима, трговини органима или неком другом облику.Један од уобичајених стереотипа и погрешних уверења је да је трговци људима своје жртве излажу искључиво сексуалној експлоатацији, те да су само жене и девојчице угрожене, а занемарују се други облици експлоатације, као што је радна експлоатација, чије су жртве најчешће мушкарци.Жртва трговине људима може да буде свако – и мушкарци и жене, и дечаци и девојчице, независно од свог порекла, година, националне припадности, образовања, социјалног статуса или неке друге особине.

Ко може бити особа која је трговац људима? И трговац људима може бити свако – најразличитији мушкарци и жене имају своју улогу у ланцу трговине људима, од врбовања до експлоатације, а врло често су то особе од поверења, сродници, чак и чланови уже породице, као и људи које жртва познаје дужи временски период; с друге стране, експлоатацију може вршити и непозната особа коју је жртва упознала тражећи посао, могућност за школовање у другој земљи или другом граду, брак и сл. Трговина људима често функционише као „породични посао“ у коме сваки члан породице има своју улогу.

Постоји неколико облика трговине људима:

  • Сексуална експлоатација и принудна проституција
  • Принудни рад
  • Принудно просјачење
  • Принуда на вршење кривичних дела
  • Трговина органима (принудно узимање органа ради њихове продаје)
  • Принудни рад у кући
  • Принудни бракови

Жртву често у ланац трговине људима увлачи особа коју она познаје и у коју има поверења: другарица, рођак, кум, комшија, тетка, дечко, муж и сл. Трговац људима (особа која регрутује, посредник, послодавац, корумпирани службеник, превозник, онај који врши експлоатацију и организује пружање услуга) злоупотребљава поверење жртава и њихову жељу за бољим животом. Начини врбовања се разликују, креативни су и променљиви, али оно што је свима заједничко је обећање доброг посла, бољег живота и испуњења снова(лажне пословне понуде, обмањујући огласи за посао, отмица и др..).  Жртве трговине људима  често ни саме нису свесне да су жртве, сматрају да су саме криве за све што им се догодило, осећају велики стидзбог посла којим морају да се баве и не знају да могу да потраже помоћ, а  неки од њих и не желе да прихвати помоћ, то наравно не значи да им не треба помоћи и подржати их у њиховој борби.

Организације за помоћ жртвама трговине људима

АСТРА – Невладина оганизација посвећења искорењивању свих облика трговине људима и експлоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом. АСТРА СОС телефон 011 7850000 или 0800 101 201, који је доступан 24/7.

АТИНА – Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља. Дежурни телефон: +381 61 63 84 071 Е-маил: office@atina.org.rs