ПРИРОДА = ТИ

Ученици 8. разреда присуствовали су радионици у оквиру пројекта “ ПРИРОДА = ТИ” у реализацији Удружења грађана “Натура еко тим”, који је одобрио и подржао Секретаријат за заштиту животне средине Града Панчева.

Овом приликом деца су се упознала са правилима понашања у природи и са заштићеним природним добрима у нашем граду. Следећа активност је одлазак ученика и наставника биологије у посету Парка природе “Поњавица”. Тамо ће се упознати са разноврсним живим светом и кроз анализу воде и земљишта истраживати животну средину.prirodati