ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ТОКОМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Поштовани ученици,
Искуство које већ имамо током одвијања наставе на даљину (током
претходне наставе године, као и током ове наставне године), а услед епидемиолошке
ситуације, навело нас је на закључак да нам је ипак потребно да се подсетимо неких
правила понашања у интернет окружењу. Будући да користимо одабрану платформу
Microsoft Teams, као и комуникацију путем Вибер група, усредсредићемо се на управо
на ту комуникацију. Најпре желимо да истакнемо, да је час који се одвија путем
платформе, односно путем вибер група, исто што и час који се одвија непосредно у
школи, у правој учионици. Будући да сам уверена да већ знате која правила понашања
важе у учионици, истичем да је важно да се и у виртуелном свету придржавамо неких
правила понашања, пре свега:
Немојте да користите непримерен речник, вређате и омаловажавате остале
учеснике;
Немојте напуштати час без претходне дозволе наставника;
Немојте снимати нити фотографисати остале учеснике без дозволе;
Није дозвољени укључивати на час ученике који нису из одељења.
Поштујте и уважавајте једни друге и у оваквој комуникацији;
Наравно, редовно извршавајте своје бавезе и задатке:
Важно је да сви заједно уложимо труд да овакав вид наставе буде користан за
све, да већ отежане услове рада на неки начин ублажимо. Очекујемо да се
епидемиолошка ситуација што пре побољша како бисмо се вратили у наше учионице.
До тада, радите и на виртуелним часовима посвећено и редовно, постављајте
питања како бисте разјаснили све нејасноће које имате, поштујте рокове за слање
задатака како би они били благовремено вредновани.
И најважније, чувајте своје и здравље својих породица