OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ЋЕ  СЕ  ДРЖАТИ  У  ШКОЛИ  ПО  СЛЕДЕЋЕМ  РАСПОРЕДУ:

 

  • испит из српског/матерњег језика је 23.06.2021.године
  • испит из из математике је 24.06.2021.године
  • испит са комбинованим тестом је 25.06.2021.године

– испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

– ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита

– сва три дана ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика

– дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица; ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар

– ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према
списковима који су истакнути на видном месту у школи, тако да редни број ученика на  списку одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
– ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према
упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.
– препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није
обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори
написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском
оловком, неће признавати при бодовању.
– на завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора,
бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене
мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире,
храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
– на испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других
ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру
на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са
теста добиће нула бодова на том тесту.
– ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
– ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45
часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
– када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке
и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
– после објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a
заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији
уколико сматрају да су оштећени.