ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо ученике од петог до осмог разреда,  да се од понедељка, 30.11.2020.године настава реализује на даљину – она лајн. То подразумева да ће се часови наставе реализовати у реалном времену, на основу распореда часова за свако одељење.  У Дневницима рада ће се евидентирати сви ученици који нису присуствовали часу путем наставе на даљину (он лајн), што значи да је присуство ОН ЛАЈН наставе ОБАВЕЗНО.

Сви планирани писмени задаци и контролне вежбе се одлажу за друго полугодиште.

Све додатне информације и појашњења ученици ће благовремено добити од својих одељењских старешина.