OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

У складу са Правилником о календару образовно – васпитног рада у
основној школи за школску 2020/2021.годину („Службени гласник РС –
Просветни гласник“, број 5/20 и 18/20), Министартсво просвете, науке и
технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда организује
пробни завршни испит. Осим верне симулације самог процеса завршног
испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре и читав процес који
их очекује и на завршним испиту, циљ организовања пробног завршног
испита је и да се види колико ученици у овом тренутку поседују
спремност за завршни исшпит, као и на чему све треба да раде у наредном
периоду.
У свим основним школама на територији Републике Србије ученици
осмог разреда ће 26.03.2021.године у 12:00 часова, у оквиру пробног
завршног испита полагати тест из математике, док ће 27.03.2021.године
у 9:00 часова полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30
часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и
хемија). Израда тестова траје 120 минута.
Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава
безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама
надлежних органа и институција, у школском простору