ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

Обавештавамо ученике осмог разреда и њихове родитеље да је дошло до одређених измена програма завршног испита.

Наиме, ученици ће од ове школске године полагати завршни испит кроз три теста:

 1. из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност;
 2. из предмета Математика;
 3. из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука:
  1. Биологија,
  2. Географија,
  3. Историја,
  4. Физика,
  5. Хемија.

Ученик осмог разреда се најкасније до 30. децембра изјашњава писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест. Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

ПОСТАВЉАЊЕ ГРАНИЦА КРОЗ ЉУБАВ КОЈА НЕ БОЛИ

Драги родитељи, препоручујемо вам вебинар UNICEF школе родитељства под називом „Постављање граница кроз љубав која не боли“ који можете пратити у уторак, 27. септембра од 18.00 до 19.30 на YouTube каналу UNICEF Srbija.

Тема је позитивно дисциплиновање деце:

– Шта значи позитивна дисциплина за дете и родитеља – да ли добре намере воде до најбољег избора?

– Шта дете хоће када неће – како са изазовним понашањем детета?

– Како да нас кризе зближе?

– Како договор унапред кућу гради – шта за дете значи предвидивост?

– Како игра и заједничко време помажу у васпитању?

Вебинар је део програма „Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи UNICEF са партнерима у сарадњи са Владом Републике Србије, уз подршку LEGO фондације.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

 • Ко полаже завршни испит? Сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.
 • Колико дана се полаже завршни испит? Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан.
 • Које су обавезе ученика пре приступања испиту? Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Када треба да дођемо у школу? Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита.
 • Када почиње и колико траје испит? Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Шта треба да понесем на испит? Ученици су дужни да првог дана понесу са собом ђачку књижицу, а другог и трећег дана полагања испита, уз ђачку књижицу ученици треба да понесу и Образац 41, који ће добити од одељењског старешине првог дана, пре полагања испита из српског, односно матерњег језика.
 • Који прибор треба да понесем на испит? На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу. На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар. Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
 • У којој учионици ћу полагати испит? Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. „пиши-бриши“  није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Дозвољено је понети само прибор за рад (у зависности од теста који се полаже) и воду/освежавајући напитак. Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  порталу Моја средња школа, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови), тестови за ФООО ученике и слабовиде ученике, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварене збирне резултате за ове тестове ученици могу обавити електронским путем на порталу Моја средња школа.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова:
  • највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика,
  • највише 13 бодова из математике и
  • највише 14 бодова на комбинованом тесту.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
Укупан број бодова за упис = ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ)

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, задаци из математике и комбиновани)

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, а другог и трећег дана идентификациону налепницу (Образац 41).
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Професионално информисање осмака

Данас су чланови ученичког парламента у сарадњи са стручним сарадницима – школским педагогом и библиотекаром уредили пано са циљем професионалног информисања осмака.

На паноу ученици могу пронаћи календар активности везаних за завршни испит и упис у средње школе, листу бодова по профилима, корисна питања која себи могу поставити приликом избора средње школе и занимања, најчешће грешке које се у том процесу јављају, као и упитнике самопроцене на тему „Колико познајем занимање које бирам“.