КАКО ДА РОДИТЕЉ ПОМОГНЕ ДЕТЕТУ ДА РАЗВИЈЕ ЕМПАТИЈУ

Драги родитељи, препоручујемо вам вебинар UNICEF школе родитељства под називом „Како да родитељ помогне детету да развије емпатију“ који можете пратити у четвртак, 29. јуна од 18.00 до 19.30 на YouTube каналу UNICEF Srbija на следећем линку:

Теме су:

– Када дете почиње да развија емпатију?

– Да ли је емпатија снага или слабост?

– Кроз која понашања и ситуације деца уче и граде емпатију?

– Како се емпатија учи кроз игру?

Вебинар је део програма „Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи UNICEF са партнерима у сарадњи са Владом Републике Србије, уз подршку LEGO фондације. Реализацију овог издања школе родитељства подржава и Установа културе „Пароброд“.

Обавештење – психосоцијална подршка

Обавештавамо ученике, родитеље и запослене да ће се у оквиру пројекта Кризне психосоцијалне подршке заједници, који спроводи Радна група за подршку менталном здрављу и сигурности младих Владе Републике Србије, пружати психосоцијална подршка ученицима, родитељима и запосленима у установама образовања и васпитања у просторијама Дома омладине Панчево, адреса Светог Саве број 10, средом од 15 до 19 часова.

 ​

Такође, подсећамо да је Министарство просвете уз подршку УНИЦЕФ-а отворло телефонску СОС линију 0800-200-201 за пружање психосоцијалне подршке ученицима, родитељима и запосленима у систему образовања у циљу оснаживања у превладавању стреса и анксиозности након кризних и трауматичних догађаја које су се догодиле у нашој земљу почетком маја 2023. године. Дежурни саветници на телефонској СОС линији ће пружати подршку током летњег периода од 1. јуна до 30. септембра 2023. године, сваком радним даном од 08 до 16 часова.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ,ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

 • Ко полаже завршни испит? Сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.
 • Колико дана се полаже завршни испит? Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана тест из предмета који су ученици одабрали, односно тест из биологије, географије, историје, физике или хемије (у даљем тексту: изабраног предмета), док полазници (ФООО) полажу један дан.
 • Које су обавезе ученика пре приступања испиту? Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Када треба да дођемо у школу? Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита.
 • Када почиње и колико траје испит? Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Шта треба да понесем на испит? Ученици су дужни да првог дана понесу са собом ђачку књижицу.
 • Који прибор треба да понесем на испит? Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика. На тест из српског, односно матерњег језика и на тест из изабраног предмета ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу. На тест из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
 • У којој учионици ћу полагати испит? Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи). Уз редни број ученика наведен је и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана.

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  јавном порталу Моја средња школа, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови) и тестови за полазнике ФООО, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварени збирни резултати за ове тестове такође су доступни на порталу Моја средња школа.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова:
  • највише 14 бодова из српског, односно матерњег језика,
  • највише 14 бодова из математике и
  • највише 12 бодова на тесту из изабраног предмета.
 • На сваком појединачном тесту максималан резултат је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,7, а резултат постигнут на тесту из изабраног предмета множи са коефицијентом 0,6.

Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7∙ СЈ + 0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског/матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

ИТ – резултат на изабраном тесту

Формула за израчунавање броја бодова који полазник (ФООО) има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗИТ)

VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗИТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег језика, задаци из математике и задаци других предмета који су обухваћени тестом).

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, као и идентификациону налепницу (Образац 41), уколико се ова документа не чувају у школи.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Креативни шестаци израђују кућице од картона на часу Технике и технологије

На часу Технике и технологије, ученици шестог разреда са својом наставницом Јованом Стевановић, имали су прилику да покажу своју креативност и вештине израде кућица од картона. Ова занимљива и едукативна пројектна активност омогућила је ђацима да се упусте у свет дизајна и конструкције, истовремено развијајући своју маштовитост и моторичке способности.

Наставница Јована припремила је радионицу у којој је ученицима пружила све потребне материјале, алате и смернице за израду кућица од картона. Сваки ученик је имао слободу да осмисли и дизајнира своју кућицу, користећи своју машту и креативност. Ово је омогућило сваком ђаку да изрази своју индивидуалност и да се истакне на јединствен начин.

Ова активност је имала и едукативни аспект. Ученици су научили о основним принципима конструкције, различитим техникама повезивања картона, као и о важности стабилности и издржљивости структуре. Такође су стекли разумевање о различитим стиловима кућа и архитектонским елементима.

Након завршетка израде кућица, ученици су представили своје радове осталим ученицима и наставницима. Кућице од картона изложене су у школском холу, где привлаче пажњу свих посетилаца. Ова изложба је додатно подстакла интересовање ученика за Технику и технологију и инспирисала их да даље истражују свет дизајна и конструкције.

Радионица израде кућица од картона на часу Технике и технологије била је само један од многих пројеката који наставница Јована спроводи како би подстакла креативност и практичне вештине својих ученика. Овакви пројекти су од изузетне важности за развој деце, јер им омогућавају да развију своје таленте, изразе своје идеје и стекну самопоуздање у своје способности.

Наши шестаци су доказали да су креативни и вешти, и сигурни смо да ће и у будућности наставити да нас изненађују својим талентом. Радујемо се свим будућим пројектима и активностима на часу Технике и технологије, јер знамо да нас чекају још многе инспиративне идеје и иновације од наших сјајних ђака.

Комуникација без препрека

У четвртак, 18. маја, сараднице из ШОСО „Мара Мандић“ одржале су интерактивну радионицу под називом „Комуникација без препрека“ за ученике наше школе.

Разговарали смо о томе шта јесте, а шта није комуникација, који су предуслови да се комуникација успостави и одржи, шта представља квалитетну комуникацију, шта ученицима смета у комуникацији – међусобној и са старијима, какве емоције се јављају у различитим ситуацијама и на који начин можемо решити различите ситуације сукоба. Радионица је обухватила и тему толеранције и њеног значаја за изградњу добрих односа.

Једна од главних тема била је разлика између онога што јесте и онога што није комуникација. Ученици су схватили да је за комуникација потребно двоје и да она није само разговор и размена речи, већ да укључује и невербалну комуникацију, као што су говор тела, гестикулација и изрази лица.

Током радионице, нагласак је био стављен и на предуслове за успостављање и одржавање комуникације. Ученици су освестили како њихове речи и поступци могу утицати на друге и изразили жељу за квалитетнијом комуникацијом, која укључује искрено изражавање, управљање емоцијама, међусобно поверење, поштовање, емпатију, пажљиво слушање и разумевање.

Разматрајући изазове у комуникацији, ученици су истакли неколико ствари које им сметају у међусобној комуникацији, али и у комуникацији са старијима. Неки од тих изазова укључују негативни тон, неодговарајућу невербалну комуникацију, недостатак слушања и прекидање саговорника.

Кроз кратку драмску игру разматрали смо и емоције које се могу јавити током различитих ситуација. Ученици су препознали да емоције попут среће, задовољства, љутње, туге и страха могу утицати на начин на који комуницирамо. Примери су обухватали ситуације сукоба, неслагања или различитости мишљења међу ученицима. Кроз групне дискусије, бавили смо се стратегијама за решавање конфликата путем мирног дијалога, емпатије и тражења заједничких решења.

Поред тога, радионица је обухватила тему толеранције, која је кључна за разумевање различитости и одржавање хармоничних односа међу ученицима и са старијима. Толеранција подразумева прихватање различитих мишљења, веровања, вредности и култура, без осуде или дискриминације.

Ова радионица о комуникацији и толеранцији пружила је ученицима вредне алате и перспективе за побољшање њихових међусобних односа и односа са старијима. Кроз активно учествовање и размену идеја, ученици су стекли вештине које им могу помоћи да изграде позитивно окружење у школи, темељено на разумевању, поштовању и толеранцији.

Дечји, рани и принудни бракови

            У сарадњи са НВО „PRAXIS“ 16.5.2023. организовали смо радионицу за ученике 7. и 8. разреда на тему „Дечји, рани и принудни бракови“. Циљ радионице био је да се, кроз интерактиван рад са децом, разговара о дечјим правима, потребама и обавезама у том узрасту, узроцима и штетним последицама дечјих бракова, кроз призму значаја образовања.

            „PRAXIS“  је домаћа, невладина и непрофитна организација која се бави заштитом људских права пружањем правне заштите и јавним заговарањем за уклањање системских препрека у приступу правима. У овој години „PRAXIS“ наставља спровођење пројекта „Правна помоћ лицима у ризику од апатридије у Србији“, као извршни партнер и уз финансијску помоћ УНХЦР-а у Србији. Део активности које спроводе у оквиру пројекта  односи се на подизање свести о последицама дечијих, раних и принудних бракова.