Запослени

Директор школе

Слађана Ћургуз

Секретар школе

Мирко Зотовић

Педагог

Саша Компар

Библиотекар

Филипов Јасна

Српски језик и књижевност

Христина Пешић

Енглески језик

Ивана Марковић
Репајић Љиљана

Италијански језик

Ивана Филиповић

Математика

Наташа Чикош Мандреш
Зинета Рашовић

Хемија

Срђан Динић

Јованка Живојнов

Географија

Адријана Каталинић Даждеа

Биологија

Катарина Стојковић

Дајана Губеринић

Физика

Драган Савичић

Радованка Јаковљев Лазић

Историја

Сандра Спаловић

Душица Ђурђев

Ликовна култура

Милица Илић

Музичка култура

Весна Павлов

Физичко васпитање

Владимир Вемић

Драган  Првулов

Благоје Копривица

Техника и технологија

Љиљана Чука

Јована Стевановић

Информатика и рачунарство

Наташа Чикош Мандреш

Веронаука

Бојан Кошанин

Наставнициразредне наставе
Гордана Русов
Елизабета Шанта
Мира Ћирковић
Љиљана Лазаревић
Оливера Воденичар

Ненаставно особље

Илиевски Маја
Ердеи Бисера
Трајковски Љиљана
Шпехар Ивица
Александра Петковић
Тијана Петров
Душица Богдановић