Запослени

Директор школе

Слађана Ћургуз

Секретар школе

Мирко Зотовић

Педагог

Душанка Бајић Стефановић

Српски језик и књижевност

Христина Пешић
Милена Бошковић
Јована Влаисављевић

Енглески језик

Ивана Марковић
Репајић Љиљана

Италијански језик

Ивана Филиповић
Невена Новаков

Математика

Наташа Чикош Мандреш
Магдалена Бајић

Хемија

Славица Алимпић
Зинета Рашовић

Географија

Адријана Каталинић Даждеа

Биологија

Срђан Станковић
Катарина Стојковић

Физика

Драган Савичић

Историја

Зоран Костић

Ликовна култура

Милица Илић

Музичка култура

Весна Павлов

Физичко васиптање

Драган Целин
Лукић Душан

Техничко образовање

Зорана Рангелов

Информатика и рачунарство

Верица Бјелица

Веронаука

Милош Ранисављевић

Наставници разредне наставе

Магдалена Фабијан
Филипов Јасна
Оливера Воденичар
Елизабета Шанта
Мира Ћирковић
Љиљана Лазаревић
Гордана Русов

Ненаставно особље

Илиевски Маја
Коруновски Јовица
Грујић Љубинка
Ердеи Бисера
Трајковски Љиљана
Шпехар Ивица
Николић Иван
Снежана Максимовић Петров